Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
 5214632  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - OcÚ+KD
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Žilina
 36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny
 10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
 5214626  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Šatňa TJ
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Žilina
 36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny
 10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
 5214633  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Spoločenský dom
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Žilina
 36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny
10.07.2011 01.01.2012  31.12.2013  pdf
 5214638  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Dom smútku
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Žilina
 36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny
 10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
 5214635  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Požiarna zbrojnica
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Žilina
 36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny
 10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
 5214634  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - VO
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Žilina
 36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny
 10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
 Dodatok k zmluve č. 446/09
 Cenník služieb - rok 2012
 Marius Pedersen, a. s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
 34115901  podľa Cenníka služieb
 03.02.2012  04.02.2012  31.12.2012  pdf
 4800025  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
Bratislava 1
 30794323  12 731,15 €
 19.04.2012  20.04.2012  nestanovený 1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
5.časť
 642/2012/ODDRHA  Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012
 BBSK
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
 37828100  500,00 €
 27.06.2012  28.06.2012   1.časť
2.časť
 4800024  Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku
 Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
Bratislava 1
 30794323  8 080,61 €
 09.07.2012  10.07.2012  nestanovený 1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
5.časť
   Zmluva o elektronickej komunikácii
 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25
Bratislava
 35942436  nestanovená  24.07.2012  25.07.2012  nestanovený 1.časť
2.časť
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia SKAU č. 491, Topoľčany 30887232 300,00 € 25.11.2012 26.11.2012 28.11.2012 pdf
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia SKAU, č. 491, Topoľčany 30887232 300,00 € 28.11.2012 29.11.2012 30.11.2013 pdf
Dodatok k zmluve č. 446/09 Cenník služieb - rok 2013 Marius Pedersen,a. s. Škultétyho 37, Veľký Krtíš 34115901 podľa Cenníka služieb 12.12.2012 13.12.2012 31.12.2013  pdf
01/2013 Nájomná zmluva COOP Jednota, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, Krupina 00169021 45,60 € 07.02.2013 08.02.2013 doba neurčitá pdf
 109524-2013 Úverová zmluva č. 109524-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 8 080,61 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
 109559-2013 Úverová zmluva č. 109559-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 1 616,12 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
2.časť
3.časť
4.čas
 109567-2013 Úverová zmluva č. 109567-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 12 731,15 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
2.časť
3.časť
4.čas
 109575-2013 Úverová zmluva č. 109575-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 2 346,23 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109524-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109559-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00680420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109567-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00680420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109575-2013 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00680420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Nájomná zmluva
Viliam Špunta SHR
M. Čalomija 103
991 08  Lesenice
35985925 podľa zmluvy
 29.11.2013  30.11.2013  01.12.2023 pdf
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Ing. Jozef Adamkovič
audítor, licencia SKAU, č. 491 Topoľčany
30887232 500,00 €
11.12.2013 12.12.2013 20.12.2014 pdf
  Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 4800044
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26  Bratislava
30794323 20 268,07 €
11.12.2013 12.12.2013 nestanovený 1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
5.časť
Dodatok k zmluve č. 446/09 Cenník služieb - rok 2014 Marius Pedersen, a. s.
Škultétyho 37, Veľký Krtíš
34115901 podľa Cenníka služieb 26.11.2013
27.11.2013
31.12.2014 pdf
č. P-0064740300 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A
821 08  Bratislava
36284831 nestanovená 05.03.2014 06.03.2014 nestanovený pdf
  Dohoda o odohraní divadelného predstavenia Občianske združenie DIVADLO BEZ GROŠA, Veľký Krtíš 42189195 podľa dohody 02.04.2014 03.04.2014 nestanovený pdf
  Zámenná zmluva o vzájomnom prevode nehnuteľnosti Špunta Viliam, Špuntová Zuzana   Zámenná zmluva pozemkov 14.07.2014 15.07.2014 nestanovený pdf
225410-2014 Úverová zmluva č. 225410-2014 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava

00682420
20 268,07 € 30.07.2014 31.07.2014   1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
225429-2014 Úverová zmluva č. 225429-2014 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 3 853,61 € 30.07.2014 31.07.2014   1.časť
2.časť
3.časť
4.časť
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 225410-2014 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 bez uvedenia zmenkovej sumy 30.07.2014 31.07.2014   pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 225429-2014 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420 bez uvedenia zmenkovej sumy 30.07.2014 31.07.2014   pdf
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 225410-2014 SZRB, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava
00682420   30.07.2014 31.07.2014   1.časť
2.časť
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič audítor, licencia SKAU č. 491 Topoľčany 30887232 500,00 € 21.08.2014 22.08.2014 30.11.2015 pdf
01/2014 Nájomná zmluva č. 01/2014 Erika Kanalošová, Kosihovce
Erika Galbáčová, Kosihovce
podľa zmluvy 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený pdf
Nájomná zmluva Viliam Špunta SHR, Malá Čalomija 103
35985925 podľa zmluvy 16.09.2014 17.09.2014 16.09.2024 pdf
  Kúpnopredajná zmluva Zbiňovec Igor, Družstevná 833/22, Partizánske 11768801 podľa zmluvy  10.11.2014  11.11.2014   pdf
  Zmluva o dielo PROART-projektovanie a realizácia stavieb,s.r.o. 35926082 3 480,00 €       pdf
  Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností
Ing. Laura Majerová
Malá Čalomija 45
991 08
   700,00 €
18.08.2015  19.08.2015   pdf
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Jozef Adamkovič, audítor
Topoľčany
30887232  600,00 € 28.09.2015 29.09.2015 30.11.2016  pdf
  Zmluva o pripojení k IS DCOM DEUS Bratislava 45736359
  08.10.2015
09.10.2015
31.12.2015
1.časť
2.časť
  Zmluva o dielo        30.11.2015  01.12.2015   pdf
  Zmluva o pripojení k IS DCOM        14.12.2015  15.12.2015 doba neurčitá
1.časť
2.časť
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva        12.01.2016  13.01.2016 doba neurčitá
pdf
SZH1209201514 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy        23.03.2016  24.03.2016   1.časť
2.časť
1611170 Zmluva 05.04.2016 06.04.2016 doba neurčitá pdf
SZH1209201514 Zmluva o odpadoch        22.04.2016  23.04.2016 doba neurčitá
pdf
301128/2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi        26.05.2016  27.05.2016 doba neurčitá
1.časť
2.časť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, č. licencie 491
Topoľčany
30887232 600,00 € 22.09.2016 23.09.2016 30.11.2017 pdf
ZLP-2016-1300 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM DEUS Bratislava 45736359   19.10.2016 20.10.2016 31.12.2019 pdf
  Dohoda o dohraní divadelného predstavenia DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA - občianske združenie, V. Krtíš 42189195 250,00 € 11.11.2016 12.11.2016   pdf
0002/2017 Nájomná zmluva č. 0002/2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica
36056006 20,00 €
03.03.2017
04.03.2017 31.12.2018 pdf
  Hromadná licenčná zmluva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
Rastislavova 3, 821 08  Bratislava
00178454   29.12.2016 31.12.2016 01.01.2017 pdf
229/2017/ODDF Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01  Banská Bystrica
37828100 1500,00 € 14.06.2017 15.06.2017   1.časť
2.časť
  Zmluva o umeleckom výkone Terézia Kružliaková
 Bratislava - Petržalka
Gercenova 3634/6
  350,00 € 07.07.2017 08.07.2017 15.07.2017 pdf
  Zmluva o umeleckom výkone Michal Gábriš
Gašparovo 162
976 64 Beňuš
  650,00 € 07.07.2017 08.07.2017 15.07.2017 pdf
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Topoľčany
30887232 600,00 € 28.09.2017 29.09.2017 30.11.2018 pdf
  Zmluva o dielo PORAGRO, s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06  Bratislava 44147538   11.10.2017 12.10.2017   pdf
49/2017/001 Zmluva o dielo ZASYS, s.r.o., Východná ul. 3135/36, 934 01  Levice 50931083 39 936,00 € 28.11.2017 29.11.2017 pdf
TS/245/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby ZASYS, s.r.o., Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice 50931083   28.11.2017 29.11.2017   pdf